Jumat, 21 Oktober 2011

Proposal Santunan Anak Yatim

PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163
No                   : 01 / Pan.PSAY / XII / 10                             Ajibarang, 1 Desember 2010
Lamp               : 2 Lembar
Hal                  : Permohonan Dana

Kepada Yth.
Bpk / Ibu / Sdr.
……………………………..
Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu dalam lindungan-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Bulan Muharram telah tiba, dibulan inilah baginda Rasulullah sangat menganjurkan untuk memakmurkan anak yatim. Tentunya, kita sebagai umat yang mengharap syafaatnya, akan selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kami segenap pemuda Yasin Tahlil Ajibarang kulon, bermaksud mengadakan santunan anak yatim yang insya Allah akan dilaksanakan pada:  

Hari / Tanggal       : Rabu, 9 Muharram 1432 H / 15 Desember 2010
Waktu                   : Pukul 19.30 - Selesai
Tempat                  :
Acara                     : - Penyantunan Anak Yatim
- Pembacaan Maulid Simtudurror
- Pengajian

Sehubungan dengan hal tersebut, kami segenap panitia santunan anak yatim mengajak  Bpk / Ibu / Sdr untuk menjadi penyantun anak yatim dalam acara tersebut.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

JAZAA KUMULLAH BIL KHOIR
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

                Ketua Panitia,                                                                Sekretaris,
                                                                                                              


     Ust. Amin Fauzi Al Hafidz                                                 Yogi Restiyanto
Mengetahui,
Kepala Desa Ajibarang Kulon
MH. Sutrisno

PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163
No                   : 02 / Pan.PSAY / XII / 10                             Ajibarang, 1 Desember 2010
Lamp               : 1 Lembar
Hal                  : Undangan

Kepada Yth.
Bpk / Ibu / Sdr.
……………………………..
Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu dalam lindungan-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Bulan Muharram telah tiba, dibulan inilah baginda Rasulullah sangat menganjurkan untuk memakmurkan anak yatim. Tentunya, kita sebagai umat yang mengharap syafaatnya, akan selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kami segenap pemuda Yasin Tahlil Ajibarang kulon, bermaksud mengadakan santunan anak yatim yang insya Allah akan dilaksanakan pada:  

Hari / Tanggal       : Rabu, 9 Muharram 1432 H / 15 Desember 2010
Waktu                   : Pukul 19.30 - Selesai
Tempat                  :
Acara                     : - Penyantunan Anak Yatim
- Pembacaan Maulid Simtudurror
- Pengajian

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami segenap panitia santunan anak yatim mengharap kehadiran Bpk / Ibu / Sdr dalam acara tersebut.
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kedatangannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

                Ketua Panitia,                                                                Sekretaris,
                                                                                                                   Ust. Amin Fauzi Al Hafidz                                                 Yogi Restiyanto

PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163
No                   : 03 / Pan.PSAY / XII / 10                             Ajibarang, 1 Desember 2010
Lamp               : 1 Lembar
Hal                  : Permohonan Bantuan Konsumsi

Kepada Yth.
Bpk / Ibu / Sdr.
……………………………..
Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu dalam lindungan-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Bulan Muharram telah tiba, dibulan inilah baginda Rasulullah sangat menganjurkan untuk memakmurkan anak yatim. Tentunya, kita sebagai umat yang mengharap syafaatnya, akan selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kami segenap pemuda Yasin Tahlil Ajibarang kulon, bermaksud mengadakan santunan anak yatim yang insya Allah akan dilaksanakan pada:  

Hari / Tanggal       : Rabu, 9 Muharram 1432 H / 15 Desember 2010
Waktu                   : Pukul 19.30 - Selesai
Tempat                  :
Acara                     : - Penyantunan Anak Yatim
- Pembacaan Maulid Simtudurror
- Pengajian

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami segenap panitia santunan anak yatim mengaharap bantuan Bpk / Ibu / Sdr untuk menyediakan makanan dalam bentuk takir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

JAZAA KUMULLAH BIL KHOIR
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


                Ketua Panitia,                                                                Sekretaris,
                                                                                                                   Ust. Amin Fauzi Al Hafidz                                                 Yogi Restiyanto
PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163
No                   : 04 / Pan.PSAY / XII / 10                             Ajibarang, 1 Desember 2010
Lamp               : 1 Lembar
Hal                  : Pemberitahuan Kegiatan


Kepada Yth.
Bpk / Ibu / Sdr.
Kepala Desa Ajibarang Kulon
Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu dalam lindungan-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Bulan Muharram telah tiba, dibulan inilah baginda Rasulullah sangat menganjurkan untuk memakmurkan anak yatim. Tentunya, kita sebagai umat yang mengharap syafaatnya, akan selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kami segenap pemuda Yasin Tahlil Ajibarang kulon, bermaksud mengadakan santunan anak yatim yang insya Allah akan dilaksanakan pada:  

Hari / Tanggal       : Rabu, 9 Muharram 1432 H / 15 Desember 2010
Waktu                   : Pukul 19.30 - Selesai
Tempat                  :
Acara                     : - Penyantunan Anak Yatim
- Pembacaan Maulid Simtudurror
- Pengajian

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

                Ketua Panitia,                                                                Sekretaris,
                                                                                                                   Ust. Amin Fauzi Al Hafidz                                                 Yogi Restiyanto


Tembusan:
-          Kadus
-          Ketua Rw
-          Ketua Rt


PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163
No                   : 05/ Pan.PSAY / XII / 10                              Ajibarang, 1 Desember 2010
Lamp               : 1 Lembar
Hal                  : Ijin Pemakaian Sarana umum


Kepada Yth.
Bpk / Ibu / Sdr.
............................................
Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu dalam lindungan-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Bulan Muharram telah tiba, dibulan inilah baginda Rasulullah sangat menganjurkan untuk memakmurkan anak yatim. Tentunya, kita sebagai umat yang mengharap syafaatnya, akan selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kami segenap pemuda Yasin Tahlil Ajibarang kulon, bermaksud mengadakan santunan anak yatim yang insya Allah akan dilaksanakan pada:  

Hari / Tanggal       : Rabu, 9 Muharram 1432 H / 15 Desember 2010
Waktu                   : Pukul 19.30 - Selesai
Tempat                  :
Acara                     : - Penyantunan Anak Yatim
- Pembacaan Maulid Simtudurror
- Pengajian

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami segenap panitia meminta ijin untuk memakai sarana umum berupa jalan, tepatnya di pertigaan Jln. Bangsadrana.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

                Ketua Panitia,                                                                Sekretaris,
                                                                                                                   Ust. Amin Fauzi Al Hafidz                                                 Yogi RestiyantoPANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163
No                   : 06/ Pan.PSAY / XII / 10                              Ajibarang, 1 Desember 2010
Lamp               : 1 Lembar
Hal                  : Permohonan Ijin

Kepada Yth.
Orang Tua / Wali / Pengasuh
………………………………
Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu dalam lindungan-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Bulan Muharram telah tiba, dibulan inilah baginda Rasulullah sangat menganjurkan untuk memakmurkan anak yatim. Tentunya, kita sebagai umat yang mengharap syafaatnya, akan selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kami segenap pemuda Yasin Tahlil Ajibarang kulon, bermaksud mengadakan santunan anak yatim yang insya Allah akan dilaksanakan pada:  

Hari / Tanggal       : Rabu, 9 Muharram 1432 H / 15 Desember 2010
Waktu                   : Pukul 19.30 - Selesai
Tempat                  :
Acara                     : - Penyantunan Anak Yatim
- Pembacaan Maulid Simtudurror
- Pengajian

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami segenap panitia meminta ijin kepada Orang Tua/ Wali / Pengasuh dari : …………………………………………………........ untuk disantuni pada acara tersebut.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


                Ketua Panitia,                                                                Sekretaris,
                                                                          
                          


Ust. Amin Fauzi Al Hafidz                                                Yogi Restiyanto
PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163
No                   : 07 / Pan.PSAY / XII / 10                             Ajibarang, 1 Desember 2010
Lamp               : 1 Lembar
Hal                  : Undangan

Kepada Yth.
Takmir Masjid / Mushola
……………………………..
Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu dalam lindungan-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Bulan Muharram telah tiba, dibulan inilah baginda Rasulullah sangat menganjurkan untuk memakmurkan anak yatim. Tentunya, kita sebagai umat yang mengharap syafaatnya, akan selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kami segenap pemuda Yasin Tahlil Ajibarang kulon, bermaksud mengadakan santunan anak yatim yang insya Allah akan dilaksanakan pada:  

Hari / Tanggal       : Rabu, 9 Muharram 1432 H / 15 Desember 2010
Waktu                   : Pukul 19.30 - Selesai
Tempat                  :
Acara                     : - Penyantunan Anak Yatim
- Pembacaan Maulid Simtudurror
- Pengajian

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami segenap panitia santunan anak yatim mengharap kehadiran kaum muslimin dan muslimat dalam acara tersebut.
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kedatangannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


                Ketua Panitia,                                                                Sekretaris,
                                                                                                                   Ust. Amin Fauzi Al Hafidz                                                 Yogi RestiyantoPANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163
Data Anak Yang akan disantuni
1.      Nama                                               :…………………………………………………
………………………………………………….

2.      Tempat / Tanggal lahir                 :…………………………………………………
………………………………………………….
3.   Sekolah                                           : ……………………………….………………..

4.   Ayah                                                            :…………………………………………………

 Ibu                                                  :…………………………………………………

5,  Alamat                                              :…………………………………………………
                                                               ………………………………………….
                                                               ………………………………………….

Ketua Panitia,                                                              Sekretaris,
                                                                                                              


Ust. Amin Fauzi Al Hafidz                                                Yogi Restiyanto
 

PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1431 H
PEMUDA YASIN TAHLIL BUQ, MIFTAKHUL KHOIR DAN HISMAQOM
AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163
Data Anak Yang akan disantuni
3.      Nama                                               :…………………………………………………
………………………………………………….

4.      Tempat / Tanggal lahir                 :…………………………………………………
………………………………………………….
3.   Sekolah                                           : ……………………………….………………..

4.   Ayah                                                            :…………………………………………………

 Ibu                                                  :…………………………………………………

5,  Alamat                                              :…………………………………………………
                                                               ………………………………………….
                                                               ………………………………………….

Ketua Panitia,                                                              Sekretaris,
                                                                                                              Ust. Amin Fauzi Al Hafidz                                                Yogi Restiyanto
SUSUNAN PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON

Pelindung           : Kepala Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang
Pembina              :     1. Al - Hajj al – Habib Muhammad al - Hasni
                                    2. Ahmad Mudatsir Kimang
Ketua I                 : Ust. Amin Fauzi Al Hafidz
Ketua II                : Ust. Muzamil
Sekretaris I         : Yogi Restiyanto
Sekretaris II         : Ust. Ahmad Zubair
Bendahara I        : Miswanto
Bendahara II       : Mino

Seksi-seksi :
Sie Acara                   : - Ust. Wahyu
                                      - Ust. Woro
                                      - Ust. Imam Wilujeng
Sie  Perlengkapan   : - Johan                          - Ael
                                      - Juli                               - Nova
                                      - Adi                                - Trimo
                                      - Khadirin
                                     
Sie Humas                : - Bagus P.                              Sie Keamanan :
                                      - Hari H.                                  - Suyanto Wijaya
                                      - Anang                                   - Sito
                                      - Upi
Sie Konsumsi           : - Anto                                      Sie Dekorasi & Dokumentasi :
                                      - Minggit                                  - Riswanto
                                      - Latif                                       - Agung
                                      - Udin Bambang
                                      - Andri

DAFTAR PENYANTUN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H

NO.
NAMA
RT/RW
NOMINAL
PARAF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
JUMLAH
Rp.
                                                                          
Ajibarang,         - Desember - 2010
                                                      Petugas Penarikan Dana,
           (………………………….)                                             (…………………………….)

PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163

SURAT TUGAS
Nomor : ……… /Pan.PSAY/XII/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua  Panitia Santunan Anak Yatim Pemuda Yasin dan Tahlil Ajibarang kulon dalam rangka 10 Muharam 1432 H, dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama                      :  …………………………………………….
Jabatan                   : Pengurus / Panitia / Anggota Pemuda Yasin dan Tahlil
Keperluan Tugas : menjadi petugas pengumpul dana penyantunan anak yatim.
Masa berlaku         : apabila telah ditandatangani ketua Panitia dan Ketua RT/RW setempat dan berakhir tanggal 14 Desember 2010

Surat tugas ini berlaku jika telah diketahui dan disetujui oleh ketua RT/RW setempat.

           Ketua Panitia,                                                              Sekretaris,
                                                                                                           Ust. Amin Fauzi Al Hafidz                                              Yogi Restiyanto
Mengetahui Ketua RT ……./ RW …..,
Desa Ajibarang Kulon
(…………………………………...)

PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON

DAFTAR ANAK YATIM-PIATU WILAYAH AJIBARANG KULON DAN SEKITARNYA

No.
NAMA
ORANGTUA/ WALI
ALAMAT
1.
Azmi
Suparno (alm.)
Kadus I
2.
Fandi
Topik Efendi (alm.)
Kadus I
3.
Faya

Kadus I
4.
Iwan

Kadus I
5.
Farel
Supri
Kadus I
6.
Kartika Eka Purwaningsih
Ani Maryanah
Kadus I
7.
Danang

Kadus I
8.
Ayu
Jar
Kadus I
9.
Ajiz Iskamto
Yono
Kadus I
10.
Anjun
Budi (alm.)
Kadus II – Pejalakan
11.
Ibnu
Yazid Nawawi
Kadus II – Pejalakan
12.
Anang
Surti
Kadus II – Pejalakan
13.
Azan Nur Azkia
Itah
Kadus II – Pejalakan
14.
Andi
Anto
RW V – Kadus II
15.
Ihar
Soro
RW V – Kadus II
16.
Guntur
Jilan
RW V – Kadus II
17.
Nisa
Ngadino
RW V – Kadus II
18.
Anggit
Dino
RW V – Kadus II
19.
Riskha Saraswati
Sumarto (alm.)
Tambakan – Kadus IV
20.
Galih Luis Pramudya
Sukriyono (alm.)
Tambakan – Kadus IV
21.
Agus Sutanto
Sutarjo (alm.)
Tambakan – Kadus IV
22.
Prayit
H. Darjo (alm.)
Tambakan – Kadus IV
23.
Dedi Cahyono
Basiran (alm.)
Tambakan – Kadus IV
24.
Kris Afiyanto
Sukir (alm.)
Tambakan – Kadus IV
25.
Resti
Sukir (alm.)
Tambakan – Kadus IV
26.
Febriyanto
Jumali (alm.)
Tambakan – Kadus IV
27.
Handi
Sarno (alm.)
Tambakan – Kadus IV
28.
Trisnawati Rahayu
Anwar (alm.)
Tambakan – Kadus IV
29.
Yanuar
Puji (alm.)
Tambakan – Kadus IV
30.
Tomi
Sabar (alm.)
Tambakan – Kadus IV
31.
Resmawati Efendi
Mamat Efendi
RW VII – Kadus III
32.
Ade Rusmanto
Mamat Efendi
RW VII – Kadus III
33.
Agis Sulaiha
Toyib Abidin
RW VII – Kadus III
34.
Bayu Nurani
Suratno
RW VII – Kadus III
35.36.37.38.39.40.
Stempel
PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
PEMUDA YASIN DAN TAHLIL
AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon, Kec. Ajibarang, Banyumas 53163
 Back Ground Panggung


SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARRAM 1431 H
PEMUDA YASIN  TAHLIL Buq, miftakhul khoir, hismaqom
AJIBARANG KULON

PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163MANUAL ACARA

No
Hari / Tanggal
Waktu
Acara
1.

19.30 – 20.15


20.15 – 20.3020.30 – 21.00
21.00 – 22.00
 • Pembacaan Maulid Simtudurror


 • Santunan Anak Yatim • Sambutan – sambutan
 1. Ketua Panitia
 2. Kepala Desa Ajibarang Kulon
 3. Tokoh Masyarakat Ajibarang Kulon

·                              Mau’idhoh Hasanah

                                                


PANITIA SANTUNAN ANAK YATIM
10 MUHARAM 1432 H
PEMUDA YASIN TAHLIL AJIBARANG KULON
Sekretariat: TPQ BUQ Ajibarang Kulon,Telp. 081327276773, Banyumas 53163

SUSUNAN ACARA
SANTUNAN ANAK YATIM 10 MUHARRAM 1432 H
PEMUDA YASIN AJIBARANG KULON

 1. Pembukaan
………………………………………………………………………………………..
 1. Penyantunan Anak Yatim
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Sambutan –sambutan
  • Panitia Penyelenggara Santunan Anak Yatim
……………………………………………………….
·         Kepala Desa Ajibarang Kulon
……………………………………………………….
·         Tokoh Masyarakat
……………………………………………………….
 1. Mau’idhoh Hasanah
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 1. Doa
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 1. Penutup
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………2 komentar:

 1. mantab gan..
  sukses acaranya..

  BalasHapus
 2. artikelnya bagus, bisa buat referensiku :)
  thank's gan...

  BalasHapus